Політика конфіденційності

Ця Політика обробки і захисту персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт Astra Flame (далі – Сайт), що розташований на домені astraflame.com.ua (та його субдоменах), може отримати про користувача під час використання Сайту, його програм та продуктів.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. «Адміністрація Сайту» (далі – Адміністрація) – уповноважені на управління Сайтом співробітники, які діють від імені ТОВ Astra Flame, які організовують і / або здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних і дії (операції) з ними.

1.2. «Персональні дані» – інформація, яка прямо або побічно відноситься до фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

1.3. «Обробка персональних даних» – дія (операція) або ряд дій (операцій), що здійснюються з персональними даними (з використанням або без використання засобів автоматизації), включно зі збіром, систематизацією, записом, накопиченням, зберіганням, оновленням та (або) зміною, вилученням, використанням, передачею (наданням, поширенням, доступом), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персональних даних.

1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання особами, що отримали доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або в разі відсутності іншої законної підстави.

1.5. «Сайт Astra Flame» – це сукупність веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за адресою (URL): astraflame.com.ua, а також на його субдоменах.

1.6. «Субдомени» – це сторінки або їх сукупність, розташовані на доменах третього рівня, що належать сайту Astra Flame, а також інші тимчасові сторінки, що належать Сайту.

1.7. «Користувач Сайту» (далі – Користувач) – особа, що має доступ до сайту Astra Flame через мережу Інтернет і використовує інформацію, матеріали і продукти Сайту.

1.8. «Cookies» – фрагмент даних, що відправляється веб-сервером і зберігається на комп’ютері Користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожного разу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку веб-сайту.

1.9. «IP-адреса» – унікальна адреса вузла в комп’ютерній мережі, через який Користувач отримує доступ до Сайту.

1.10. «Товар» – продукт, який Користувач замовляє через Сайт.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Сайту Користувачем передбачає згоду з Політикою конфіденційності компанії Astra Flame і політикою обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту.

2.3. Політика конфіденційності застосовується до сайту Astra Flame. Сайт не несе відповідальності за інші сайти, на які Користувач може перейти через посилання на сайті Astra Flame.

2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність наданих Користувачем персональних даних.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації не розголошувати і забезпечувати режим захисту Персональних даних, наданих Користувачем на будь-який запит Адміністрації або Сайту.

3.2. Персональні дані, прийняті в обробку в рамках Політики конфіденційності, надаються Користувачем через заповнення форм на Сайті і включають:

3.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адресу електронної пошти (e-mail);

3.2.4. адресу доставки Товару (за необхідності);

3.2.5. компанію та її адресу, місце проживання (за необхідності).

3.3. Сайт захищає Дані, які передаються під час відвідування сторінок автоматично:

– IP адресу;

– інформацію з cookies;

– інформацію про браузер;

– час доступу;

– реферер (адресу попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту, які вимагають авторизації.

3.3.2. Сайт збирає статистику про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується для виявлення, запобігання і вирішення можливих технічних проблем.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, що не зазначена вище (браузери, що використовувались, історія відвідувань, операційні системи і т.д.), підлягає належному зберіганню та нерозголошенню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. Політики конфіденційності ТОВ Astra Flame.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Ідентифікація Користувача для оформлення замовлення та інших дій.

4.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих даних Сайту.

4.3. Встановлення зворотного зв’язку з Користувачем, у тому числі відправлення повідомлень, запитів про використання Сайту, надання послуг Компанії та обробка запитів Користувача.

4.4. Визначення місця знаходження Користувача для запобігання шахрайства та забезпечення безпеки.

4.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.6. Створення облікового запису для використання частин сайту в разі згоди Користувача.

4.7. Повідомлення Користувача електронною поштою.

4.8. Надання Користувачеві технічної підтримки в разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням Сайту.

4.9. Надання Користувачеві спеціальних пропозицій (за його згоди), актуальної цінової інформації, новин та інших відомостей від імені компанії ТОВ Astra Flame.

4.10. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

5. ТЕРМІНИ І СПОСОБИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без тимчасових обмежень, будь-яким законним способом, у тому числі з використанням автоматизації або без неї.

5.2. Користувач погоджується, що Адміністрація має право передавати Персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку (у тому числі електронного), операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті.

5.3. Персональні дані Користувача можуть передаватися уповноваженим державним органам лише на підставі і в порядку, встановлених законодавством України.

5.4. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація має право не інформувати про це Користувача.

5.5. Компанія ТОВ Astra Flame вживає необхідні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, зміни, знищення або блокування, поширення, копіювання, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація спільно з Користувачем вживає заходів для запобігання збиткам та іншим негативним наслідкам, викликаним втратою або розголошенням Персональних даних Користувача.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Права Користувача:

6.1.1. Приймати рішення про надання Персональних даних Сайту та їх обробку.

6.1.2. Оновлювати та доповнювати надану інформацію про Персональні дані в разі їхньої зміни.

6.1.3. Отримувати в Адміністрації інформацію, що стосується обробки Персональних даних Користувача в разі відсутності законодавчого обмеження. Користувач може просити Адміністрацію уточнити його персональні дані, блокувати або знищити їх у разі, якщо вони є неповними, неточними, застарілими, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вжити запобіжних заходів для захисту своїх прав.

6.2. ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ

6.2.1. Використовувати Персональні дані виключно для цілей, що зазначені в п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Зберігати конфіденційну інформацію в таємниці, не розголошувати її без згоди Користувача, а також не продавати, не обмінювати, не публікувати і не розголошувати будь-якими іншими способами Персональні дані Користувача, за винятком п.п. 5.2 і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

6.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача в діловому обороті.

6.2.4. Блокувати персональні дані Користувача на його запит або на запит його законного представника, або уповноваженого органу щодо захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація, яка не виконала свої зобов’язання щодо захисту персональних даних, несе відповідальність перед Користувачем відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики конфіденційності.

7.2. У разі розголошення або втрати Конфіденційної інформацієї Адміністрація не несе відповідальність, якщо дана Конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

7.3. Користувач несе відповідальність за дотримання вимог законодавства України, у тому числі законів про рекламу, про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків і знаків обслуговування, не обмежуючись перерахованим, включно з повною відповідальністю за зміст і форму матеріалів.

7.4. Користувач погоджується, що відповідальність за всю інформацію (у тому числі, але не обмежуючись: файли з даними, тексти і т.д.), до якої він може мати доступ як до частини Сайту, несе особа, що надала інформацію.

7.5. Користувач погоджується, що інформація, яка надана йому у вигляді частини Сайту, може бути інтелектуальною власністю, права на яку захищені і належать іншим особам, партнерам або рекламодавцям, що розміщують цю інформацію на сайті компанії ТОВ «Astra Flame».

Користувач не може вносити зміни, передавати в оренду або позику, поширювати, продавати або створювати похідні роботи на основі такого Наповнення (повністю або частково), за винятком випадків, коли такі дії були дозволені у вигляді окремої письмової угоди з власниками Наповнення.

7.6. Поширення текстових матеріалів (публікацій, статей у вільному публічному доступі на Сайті) допускається за умови посилання на Сайт.

7.7. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-яку шкоду або збитки, яких зазнав Користувач у результаті збою, видалення або неможливості збереження будь-якого Наповнення та інших комунікаційних даних, що містяться на Сайті або переданих через нього.

7.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки, які сталися через: використання або неможливість використання Сайту і його сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; дій будь-якої третьої особи на Сайті.

7.9. Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на Сайті, включно з, але не обмежуючись: інформацією, захищеною авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. У разі виникнення суперечки між Користувачем і Адміністрацією, Користувач зобов’язаний пред’явити письмову претензію Адміністрації (пропозиція в письмовому або в електронному вигляді про добровільне врегулювання суперечки) до звернення з позовом до суду.

8.2. Після отримання претензії Одержувач упродовж 30 календарних днів із дня отримання претензії повинен повідомити заявника про результати її розгляду письмово або в електронному вигляді.

8.3. У разі недосягнення угоди між сторонами суперечка буде передана на розгляд до суду.

8.4. До Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією застосовується чинне законодавство України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація має право вносити зміни до чинної Політики конфіденційності без згоди і повідомлення Користувача.

9.2. У разі внесення змін нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Усі пропозиції або питання щодо Політики конфіденційності можна повідомляти за адресою: info@astraflame.com.ua

10.ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ БАЗИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Державна реєстрація баз Персональних даних здійснюється відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист персональних даних».

 

Оновлено: 7 вересня 2021 року

м. Київ, ТОВ “Astra Flame”